PARTNERS

Naast het leiden van en bijdragen aan projecten in Nederland, is eXceed iT ook betrokken geweest bij een groot aantal internationale projecten. Deze projecten zijn uitgevoerd in de Verenigde Staten, Europa, Eurazië, Azië, Australië, Afrika en het Midden-Oosten. Hierdoor heeft eXceed iT veel ervaring opgedaan met het samenwerken met verschillende culturen en werkethos.

Een selectie van partners waar
eXceed iT succesvol mee heeft samengewerkt:


Private sector        

 • CSC (Computer Sciences Coorporation, Global Systems Integrator) 
 • Morpho B.V. (producent en leverancier van o.a. de Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen)
 • Xerox, voorheen bekend als ACS (Affiliated Computer Sciences, Global Systems Integrator)
 • Gatsometer B.V. (Producent van digitale verkeershandhaaf- en verkeersmanagementsystemen) 
 • Alcatel-Lucent
 • Telvent
 • KPN


Publieke sector

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlanse Zaken
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)
 • CIBG (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 • Agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten)
 • BVOM (Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie)
 • Landelijk Parket team verkeer Leeuwarden

Een volledig overzicht van uitgevoerde werkzaamheden en partners, is beschikbaar op aanvraag.